Integritetspolicy

Allmänt

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är helt transparenta med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information vi sparar om dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi tycker att det är helt fantastiskt att det kommit en förordning på europanivå med ändamål att göra hantering av personuppgifter bättre och tydligare för våra användare. Ett tydligt syfte med förordningen är just att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

I denna policy vill vi förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan komma åt, redigera och ta bort dessa. Det är viktigt för oss att du som användare läser igenom och förstår denna policy. Du kan alltid höra av dig till oss på info@homepal.se, om du har frågor rörande data- och integritetsskydd.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Homepal använder sig av AWS (Amazon Web Services) för datalagring och serveranvändning. AWS servrar befinner sig på Irland (Inom EU). Dina personuppgifter kommer alltid att lagras inom EU.

Vilken information samlar vi in?

För att vi ska kunna erbjuda den tjänst som du har beställt behöver vi lagra de uppgifter du lämnar ifrån dig vid skapande av ett konto. Dessa uppgifter lagras i vår databas. Andra uppgifter som sparas är bokade tider och inlägg i flödet. Homepal lagrar även cookies om dig, du kan läsa mer om detta under säkerhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Du kan själv välja att ta bort ditt konto. Då sparas endast uppgifter som enligt lag måste sparas. Detta görs endast så länge det är nödvändigt.

Vi äger rätt att ta bort information och användare som inte följer lagen eller av oss anses vara kränkande, stötande och/eller inte följer policyn. Vårt ansvar utesluter inte att användare är ansvariga för vad de publicerar.

Säkerhet

HomePal prioriterar säkerheten för dina personuppgifter. Detta gör vi genom att noggrant följa dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och regler om sekretess. Vi ser också till att inte vem som helst får tillgång till information om dig och begränsar behörigheten att ta del av informationen även inom HomePal. För att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling har vi sammantaget genomfört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, ändring och radering.

 

För att förbättra upplevelsen för dig som användare använder Homepal cookies. En cookie är någonting som sparas lokalt i din webbläsare för att möjliggöra användandet av vår tjänst. Vi använder  cookies för att du ska kunna automatiskt logga in på ditt konto. Om du inte vill att vi ska lagra cookies i din webbläsare kan du konfigurera din webbläsare att inte lagra några cookies från vår hemsida.

Ändring av denna integritetspolicy

Homepal kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vid ändringar kommer Homepal att publicera den justerade integritetspolicyn på vår hemsida och i vår app med information om när ändringarna träder ikraft. Om Homepal genomför stora förändringar i integritetspolicyn kommer Homepal att informera dig via e-post, under förutsättning att Homepal har din e-postadress. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du alltid rätt att säga upp Tjänsten i enlighet med användarvillkoren.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på följande adress:

 

Wannö & Kimaryo HB

Scheelevägen 15

226 46 Lund

info@homepal.se

www.homepal.se